IZVANNASTAVNA AKTIVNOST: VODITELJI
lutkari: Neven Lakoš
glazbena radionica: Sanja Petrušanec Pečar
zbor: Sanja Petrušanec Pečar
ekolozi: Goranka Štimac
mladež hck: Bojana Kovačević, Zvjezdana Ćuić
kreativna (PŠ Crni Lug): Slađana Kauzlarić
ekolozi: Daliborka Mihelčić Kanjer
vjeronaučna skupina – humanitarna: Maja Štimac
novinari: Marina Vidoš
dramsko – scenska: Adrijana Kruljić, Božica Pleše
likovna: Ksenija Marincel
odbojka: Barbara Petranović
Scroll Up