DEŽURSTVO UČITELJA U ŠK. GOD. 2017./2018.

Tjedan: 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25., 28., 31., 34., 37.

DAN GLAVNI KAT PRIZEMLJE
PONEDJELJAK Tamara Vojnović  Ivona Jerbić Ivan Kasunić
UTORAK Božica Pleše Sanja Petrušanec -Pečar Melina Švraka
SRIJEDA Maja Štimac Goranka Herljević Ivanka Ožanić
ČETVRTAK Jadranka Čop – Bajraktaraj Marina Vidoš Marija Imgrund
PETAK Bojana Kovačević Neven Lakoš Sarita Štimac

 

Tjedan: 2., 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23., 26., 29., 32., 35.

DAN GLAVNI KAT PRIZEMLJE
PONEDJELJAK Ivan Kasunić Tamara Vojnović Ivona Jerbić
UTORAK Melina Švraka Božica Pleše Sanja Petrušanec -Pečar
SRIJEDA Ivanka Ožanić Maja Štimac Goranka Herljević
ČETVRTAK Marija Imgrund Jadranka Čop – Bajraktaraj Marina Vidoš
PETAK Sarita Štimac Bojana Kovačević Neven Lakoš

 

Tjedan: 3., 6., 9., 12., 15., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36.

DAN GLAVNI KAT PRIZEMLJE
PONEDJELJAK  Ivona Jerbić Ivan Kasunić Tamara Vojnović
UTORAK Sanja Petrušanec -Pečar Melina Švraka Božica Pleše
SRIJEDA Goranka Herljević Ivanka Ožanić Maja Štimac
ČETVRTAK Marina Vidoš Marija Imgrund Jadranka Čop – Bajraktaraj
PETAK Neven Lakoš Sarita Štimac Bojana Kovačević

 

Scroll Up