Na  osnovu  članka  118.  Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( N.N. br 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14. 7/17, 68/18)   i  članka  60.  Statuta  Osnovne  škole  Ivana  Gorana  Kovačića   Delnice,  Školski  odbor na  sjednici  održanoj  4.listopada  2018. godine  na  prijedlog  ravnatelja donio je:

Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2017./2018. godinu.


Godišnji plan i program rada sadrži podatke o:

 • uvjetima  rada,
  • podacima o školskom području,
  • prostornim  uvjetima,
   • prikazu  unutarnjeg  školskog prostora,
   • vanjskom   prostoru,
   • opremljenosti,
 • svim  djelatnicima  u  školi:
  • učiteljima,
   • ravnatelju  i  stručnim  suradnicima,
   • administrativnom  i  tehničkom  osoblju,
   • učiteljima  koji  rade i  u  drugoj  školi,
   • učiteljima  putnici,
   • zaduženjima učitelja,
 • organizaciji  rada,
  • učenicima i  razrednim  odjelima,
   • učenicima putnicima,
   • vanjskom vrednovanju i samovrednovanju,
  • organizaciji   smjena,
   • dežurstvu  učitelja,
 • godišnjem nastavnom planu i programu škole,
  • godišnjem fondu sati nastavnih predmeta  po razrednim odjelima,
  • planu  izborne  nastave,
  • kalendaru rada škole,
  • radu po prilagođenom programu,
  • dopunskoj nastavi,
  • dodatnoj nastavi,
  • planu izvannastavnih aktivnosti,
  • izvanškolskoj aktivnosti za učenike od 1. do 8. razreda,
  • planu izvanučioničke nastave,
  • projektima i programima,
 • planu organiziranja kulturnih djelatnosti škole,
 • brizi škole za zdravstveno – socijalnu i ekološku  zaštitu učenika,
  • zdravstveno prosvjećivanje učenika,
  • liječničkim pregledima,
  • prihvatu čenika putnika,
  • produženom boravaku učenika,
  • obroku za učenike,
  • skrbi za učenike slabijeg imovnog stanja,
  • higijeni u školi,
  • izletima i ekskurziji,
  • suradnji s roditeljima,
 • programu prevencije ovisnosti i nasilja,
 • antikorupcijskom planu,
 • planu permanentnog usavršavanja,
  • planu i programu rada stručnog aktiva predmeta iz društvenih znanosti,
  • planu i programu rada aktiva predmeta iz prirodnih znanosti,
  • planu i programu rada aktiva razredne nastave,
 • planu stručnih organa i organa upravljanja,
  • planu rada učiteljskog vijeća,
  • planu rada razrednih vijeća,
  • planu rada razrednika,
  • planu rada vijeća roditelja,
  • plan rada školskog odbora,
  • planu rada ravnatelja,
  • planu rada pedagoga,
  • planu rada knjižničara,
  • planu rada tajnika,
  • planu rada računovodstva,
 • planu i programu rada školskog športskog društva,
 • izvanučioničkoj nastavi, integriranom danu, hrvatskom olimpijskom danu…,
 • planu i programu investicija, investicijskog i tekućeg održavanja,
 • razvojnom planu škole za 2017./2018. školsku godinu.
Priloženi dokumenti:
Scroll Up