Obavijest o odabiru ponude za udžbenike

______________________________________________________________________

Obavijest o ponovljenom javnom pozivu za udžbenike

Poziv na dostavu ponuda – PREDMET NABAVE – NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE

Troškovnik za nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića – 2019.-2020.

______________________________________________________________________

Javna nabava

Poziv na dostavu ponuda

PREDMET NABAVE: NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE

 

Tekst poziva za dostavu ponuda i troškovnik otvorite klikom na slijedeće linkove:

Poziv na dostavu ponuda – PREDMET NABAVE – NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE

Troškovnik za nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića – 2019.-2020.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Scroll Up