ADRESA:

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 2

51 300 Delnice

TELEFON:

tajnik i računovođa: 051/812-482

ravnatelj: 051/812-263

TELEFAKS: 051/812-263

E-MAIL: os.delnice@oskovacic.tcloud.hr, ured@os-igkovacica-delnice.skole.hr

Scroll Up