Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka  60. Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice  Školski odbor na sjednici održanoj 6. studenog 2015. godine donio je Odluku o kućnom redu.


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se kućni red u Osnovnoj školi  Ivana Gorana Kovačića Delnice.

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi:

  1. utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
  2. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
  3. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i radnika
  4. utvrđuje radno vrijeme
  5. utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
  6. utvrđuje način postupanja prema imovini.

Članak 3.

Ova odluka odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

Članak 4.

S odredbama ove odluke razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike. Ova odluka obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima (na svakom katu) Škole.

LINK: kucni-red-osnovna-skola-delnice

Scroll Up