Kurikulum

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i članka 60. Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice Školski odbor na svojoj sjednici održanoj 04. listopada 2018. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja donosi

Školski kurikulum Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice.


Školski kurikulum sadrži podatke o:

 • osnovne podatke o školi,
 • razrednoj nastavi,
  • dopunskoj nastavi,
  • dodatnoj nastavi,
  • izvannastavnim aktivnostima,
  • terenskoj nastavi,
  • izletima,
  • izvanučioničkoj nastavi,
  • produženom boravku učenika 1. i 2. razreda,
 • Područnoj školi Crni Lug,
 • predmetnoj nastavi,
  • dopunskoj nastavi,
  • dodatnoj nastavi,
  • izvannastavnim aktivnostima,
  • terenskoj nastavi,
  • izletima,
  • izbornoj nastavi,
  • projektima
  • ostalim aktivnostima.

Školski kurikulum usmjeren je na:

 • uspjeh škole,
 • proces učenja i poučavanja,
  • organizaciju nastave,
  • odnos nastavnik-učenik,
 • kulturu škole,
  • školsko ozračje,
 • stručno usavršavanje,
  • formiranje Aktiva po srodnosti predmeta,
  • Aktivu prirodnih znanosti,
  • Aktivu društvenih znanosti,
  • Aktivu kulturno-umjetničkog područja,
 • ciljevima i strategiji,
  • poboljšanju uvjeta rada i opremljenosti škole za djecu s posebnim potrebama,
  • planiranju i realizaciji projekata,
  • posebnom programu gdje će veći dio aktivnosti rada škole biti usmjeren na odgoj i obrazovanje za okoliš.

Priloženi dokumenti:

Kurikulum 2018-2019

Scroll Up