Nastava pod maskama

19 veljače 2020

Učenici 4.a i 4.b sa svojim su učiteljicama održali nastavu pod maskama 5. veljače 2020.

Dana 19. veljače 2020. učenici od 1. do 3.razreda imali su integrirani dan. Učenici su sa svojim učiteljicama održali nastavu pod maskama nakon čega su uslijedile sportske igre. Prvi i drugi razredi sudjelovali su u štafetnim igrama, a treći razredi su igrali graničara.

I učenici viših razreda na različite su načine sa svojim predmetnim učiteljima obilježili maškare. Učenici 6.b razreda sa svojom su razrednicom dan pod maskama obilježili 14. veljače.