RAVNATELJ: Mladen Bolf


TAJNIK: Jasminka Lozer


RAČUNOVOĐA: Tatjana Milivojević


UČITELJI U PRODUŽENOM BORAVKU: Nadia Beljan, Jolanda Gržinić Malnar


KUHAR: Marinka Đebro, Željka Ugljarević, Danijela Pantelić


DOMAR: Damir Fumić, Ivica Markovčić


SPREMAČ: Jasmina Fikić, Ines Rački, Ivanka Pleše, Dolores Gašparac, Zorica Malnar


 

Scroll Up