ProMikro – opremanje osnovnih škola mikroračunalima

CILJ:
– Uvođenje algoritamskog načina razmišljanja i problemskoga pristupa u
različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom
mikroračunala.

NOSITELJI:
– Učenici 6. razreda,
– Nastavnici OŠ I. G. Kovačića Delnice,
– CARNET u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih –
IRIM, a uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

NAČIN REALIZACIJE:
– Mikroračunala će biti u vlasništvu škola, koje će ih posuđivati
učenicima na razdoblje od godinu dana, odnosno tijekom pohađanja 6.
razreda,
Upute za korištenje micro_bita – link na pdf dokument.

GLOBE program

CILJ:

 • Okupljanje što većeg broja zainteresiranih učenika svih razreda radi stjecanja spoznaja o okolišu, ovladavanje novim, suvremenim tehnologijama, izgrađivanje pravilnog stava spram zaštite i unapređenja okoliša, poticanje istraživačkog duha te razvijanje socijalnih kompetencija.

NOSITELJI:

 • Jadranka Čop Bajraktaraj, prof.
 • Goranka Štimac, učiteljica razredne nastave
 • Bojana Kovačević, prof.

NAČIN REALIZACIJE:

 • Školski vrt – ARBORETUM

  CILJ:

  • Educirati učenike s postojećim autohtonim i alohtonim vrstama drveća i grmlja u školskom okolišu i obogatiti vrtnu površinu škole.

  NOSITELJI:

  • Jadranka Čop Bajraktaraj,prof.
  • Goranka Štimac, učiteljica razredne nastave
  • Daliborka Mihelčić Kanjer, učiteljica razredne nastave

  NAČIN REALIZACIJE:

  • Akcije čišćenja i održavanja školskog vrta,
  • održavanje nastave (biologija, priroda) u školskom vrtu,
  • prezentacija vrta široj javnosti,
  • oplemenjivanje vrta novim dendrološkim materijalom.Nastave se realizira uglavnom izvan učionice na mjernim postajama te u kabinetu biologije, kemije i informatike. Obuhvaća mjerenje i bilježenje podataka na terenu (atmosferska, hidrološka, fenološka), unos podataka putem Interneta gotovim obrascima i pretraživanje baze, korištenje podataka za izradu vlastitih projekata, suradnju s drugim Globe školama. Od ostalih GLOBE aktivnosti planira se uređenje okoliša škole (školski arboretum), posjet izložbama i predavanjima s ekološkom tematikom na razini lokalne zajednice, obilježavanje posebnih ekoloških datuma na razini škole (okrugli stol, radionice, izrada plakata), GLOBE dan – školski kviz uz Dan planeta Zemlje, posjet područjima očuvanog prirodnog okoliša s terenskom nastavom u bližoj okolici Delnica.
  Glazbena radionica

  CILJ:

  • usmjeravanje učenika ka poštovanju i prenošenje narodnih običaja, plesova i pjesama,
  • pozitivan odnos prema porijeklu i korijenima,
  • razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt, plesne korake te njegovanje delničkog dijalekta.

   

  NOSITELJI:

   

  • Sanja Petrušanec Pečar, prof.

   

  NAČIN REALIZACIJE:

  • Sudjelovanje na školskim priredbama, susretima među školama i festivalima (Kvarnerić, i Dani kajkavske popevke u Zlataru i Europa u školi).

  ČUVAJMO ZAJEDNO ŽIVOT I BOGATSTVO PRIRODE ZA BUDUĆE GENERACIJE

  CILJ:

  • povećanje savjesti o potrebi za očuvanjem biološke raznolikosti,
  • zaštita šuma, voda, životinjskih i biljnih vrsta koje žive na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske,
  • osvješćivanje lokalne šire javnosti o značajnosti i očuvanju prirodnih i kulturnih resursa u pograničnoj regiji.

   

  NOSITELJI:

  • Slovenski partneri: Ljudska univerza kočevje, Zavod za gozdove Slovenije,
  • Hrvatski partneri: Javna ustanova NP Risnjak, Javna ustanova Priroda,
  • Suradnici projekta: OŠ Ob Rinži Kočevje (Slovenija), OŠ I. G. Kovačića Delnice.

   

  NAČIN REALIZACIJE:

  • Škola u prirodi.

  CIVITAS

  CILJ:

  • suradnja i kontakti s hrvatskim znanstvenicima širom svijeta u cilju podrške protiv nasilja,
  • upoznavanje učenika sulogom, identifikacijom i važnošću razumijevanja medija kao važnog segmenta zdravog odrastanja,
  • zornije približavanje rada unutar znanosti.

  NOSITELJI:

  • znanstvenici institura za mozak Zagreb,
  • edukatori stručnog tima Civitasa,
  • pedagoginja Blaženka Prpić,
  • knjižničarka Sarita Šimac,
  • Jadranka Čop Bajraktaraj, prof.

  NAČIN REALIZACIJE:

  • kampanja,
  • predavanja,
  • posjet Institutu za mozak Zagreb.

   BELARJEVI DANI

  CILJ:

  • upoznavanje s vodenim svijetom rijeke Soče, sa životom i radom dr. Julijusa Kugya koji je svoj život posvetio planinama, s načinom života u Trenti i tipičnom trentarskom kućom, načinom dobivanja željeza, botaničnim vrtom Julijana s oko 600 različitih vrsta alpskog i kraškog raslinja.

  NOSITELJI:

  • Adrijana Grenko,
  • Ivanka Majnarić.

  NAČIN REALIZACIJE:

  • odlazak u Trentu.

    PEKOGRANIČNA SURADNJA SLOVENIJA – HRVATSKA

   CILJ:

  • društvena integracija djece i mladih na pograničnom području Hrvatske i Slovenije.

  NOSITELJI:

  • članovi društva Naša djeca grada Delnica,
  • nastavnici OŠ I. G. Kovačića Delnice,
  • gradske strukture,
  • učenici,
  • roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE:

  • radionice,
  • istraživanja – ankete.

  DJEČJI FORUM DRUŠTVA NAŠA DJECA I DJEČJE VIJEĆE – AKTIVNOST DJECE U SLOBODNOM VREMENU ZA UPOZNAVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA

  CILJ:

  • upoznavanje djece s pravima djeteta,
  • širenje ideje mira, tolerancije i suradnje,
  • upućivanje dječjih poruka odraslima,
  • odgoj za demokratsko ponašanje i djelovanje.

  NOSITELJI:

  • članovi društva Naša djeca grada Delnica,
  • nastavnici OŠ I. G. Kovačića Delnice,
  • gradske strukture,
  • učenici od 9 do 15 godian,
  • roditelji.

  NAČIN REALIZACIJE:

  • grupna dječja aktivnost, sastanci, radionice,
  • suvremeni oblici zajedničkih aktivnosti i interakcije u kojoj se svi prisutni osjećaju sigurno, ugodno, opušteno, te imaju podršku i povjerenje drugih.

  SAMONIKLO BILJE U LIJEČENJU – ZNANOST I TRADICIJA

  CILJ:

  • stvaranje pozitivnog stava prema uporabi samoniklog bilja u prehrani kod učenika kao i zdravih navika kod mlađe populacije, poticanje istraživačkog rada i kondicijske vježbe,
  • osposobiti učenike za prepoznavanje i branje samoniklog bilja za prehranu, stvarati pozitivan stav prema prirodi i njezinim resursima kao i našoj ovisnosti o njoj.

  NOSITELJI:

  • udruga “Natura Veris” – Emir Komić,
  • Bojana Kovačević, prof.,
  • Jadranka Čop Bajraktaraj, prof.

  NAČIN REALIZACIJE:

  • predavanja,
  • terenska nastava,
  • radionica pripreme kozmetičkih preparata i sirupa koji se koriste u lječenju.
Scroll Up