HRVATSKI JEZIK:
Božica Pleše
Sarita Šimac
Marina Vidoš


LIKOVNA KULTURA:
Neven Lakoš


GLAZBENA KULTURA:
Sanja Petrušanec Pečar


ENGLESKI JEZIK:
Melina Švraka
Tamara Vojnović


MATEMATIKA:
Barbara Ban
Sanja Lukić


PRIRODA – BIOLOGIJA:
Jadranka Čop Bajraktaraj


KEMIJA:
Bojana Kovačević


FIZIKA:
Marija Imgrund


POVIJEST:
Ivana Ćurić


GEOGRAFIJA:
Ivan Kasunić


TEHNIČKA KULTURA:
Marija Imgrud


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:
Barbara Petranović


VJERONAUK – KATOLIČKI:
Maja Štimac
Antonio Crnković
Darko Rončević

VJERONAUK – KRŠĆANSKE ADVENTISTIČKE CRKVE u RH

Branko Bistović


INFORMATIKA:
Ana Ban
Goranka Herljević


NJEMAČKI JEZIK:
Alen Mihelčić

Scroll Up