Popis članova vijeća roditelja za 2018./2019:

 1. Karmela Rački
 2. Nadia Beljan
 3. Ana Crnković
 4. Marijana Vulić Jusufi
 5. Maja Kanjer
 6. Dijana Đukić
 7. Dražen Crnković
 8. Dea Volf- Vančina
 9. Jasna Štimac
 10. Dunja Mačkić Vančina
 11. Marinka Ružić
 12. Stelia Šimac Trajkovski
 13. Sanja Janeš
 14. Andeja Ribić
 15. Anamarija Petranović
 16. Danijel Šnajdar
 17. Danilo Prstojević ( PŠ Crni Lug)
Scroll Up