Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice: raspored pisanih provjera šk.god. 2018.-2019. (2.polugodište)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_1.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_1.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_2.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_2.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_3.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_3.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_4.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_4.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_5.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_5.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_6.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_6.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_7.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_7.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_8.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_8.b

 

Područna škola Crni Lug: raspored pisanih provjera šk.god. 2018.-2019. (2.polugodište)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_k.o_ Crni_Lug

 

 

 

  • Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice: raspored pisanih provjera šk.god. 2018.-2019. (1.polugodište)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_1.a (1)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_1.b (1)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_2.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_2.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_3.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_3.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_4.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_5.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_5.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_6.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_6.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_7.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_7.b

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_8.a

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_8.b

  • Područna škola Crni Lug: raspored pisanih provjera šk.god. 2018.-2019. (1.polugodište)

raspored_pisanih_zadaca_tehnickih_ostalih_ucenickih_radova_k.o

 

 

Scroll Up