Djelatnici

RAVNATELJ

Mladen Bolf

STRUČNE SURADNICE

PEDAGOGINJA: Blaženka Bagarić

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA: Jelena Mance Ljubobratović

KNJIŽNIČARKA: Sarita Šimac

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Tamara Malnar

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Tatjana Šimunović

KUHARICE: Marinka Đebro, Danijela Pantelić, Željka Ugljarević

DOMARI: Damir Fumić, Ivica Markovčić

SPREMAČICE: Jasmina Fikić, Dolores Gašparac, Ines Rački, Josipa Bogdanović (PŠ Crni Lug)

UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE

Razredna nastava


Sanja Arh
Zvjezdana Ćuić
Jolanda Gržinić Malnar
Slađana Kauzlarić
Adrijana Kruljić
Ksenija Marincel
Daliborka Mihelčić Kanjer
Helena Mihelčić
Elena Rigler, informatika
Mladenka Tomac, PŠ Crni Lug
Goranka Štimac

UČITELJI/CE PREDMETNE NASTAVE

Predmetna nastava


HRVATSKI JEZIK: Božica Pleše, Sarita Šimac, Marina Vidoš

LIKOVNA KULTURA: Neven Lakoš

GLAZBENA KULTURA: Sanja Petrušanec Pečar

ENGLESKI JEZIK: Melina Švraka, Tamara Pleše

MATEMATIKA: Dora Barišić, Doris Petrušić

PRIRODA I BIOLOGIJA: Jadranka Čop Bajraktaraj

KEMIJA: Bojana Kovačević

FIZIKA I TEHNIČKA KULTURA: Adrian Škarica

POVIJEST: Ivana Petrović (zamjena: Ivan Podnar)

GEOGRAFIJA: Nina Gecan, Ivan Kasunić

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Barbara Petranović (zamjena: Petra Štimac)

VJERONAUK – KATOLIČKI: Antonio Crnković, Maja Štimac (zamjena: Luka Vedrić), Darko Rončević (PŠ Crni Lug)

INFORMATIKA: Goranka Herljević, Vedrana Jašarević, Elena Rigler

NJEMAČKI JEZIK: Ivana Lorković Pintač

UČITELJICE U PRODUŽENOM BORAVKU

Produženi boravak


Nadia Beljan
Barbara Randelj
Nensi Zbašnik Kremenić (zamjena Ivana Ožanić Janeš)

POMOĆNICI U NASTAVI

Mirna Janeš
Snježana Kolombo
Snježana Topić