Djelatnici

RAVNATELJ

Mladen Bolf

STRUČNE SURADNICE

PEDAGOGINJA: Blaženka Bagarić

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA: Jelena Mance Ljubobratović

KNJIŽNIČARKA: Sarita Šimac

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Jasminka Lozer

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA: Tatjana Šimunović

KUHARICE: Marinka Đebro, Danijela Pantelić, Željka Ugljarević

DOMARI: Damir Fumić, Ivica Markovčić

SPREMAČICE: Jasmina Fikić, Dolores Gašparac, Zorica Malnar, Ivanka Pleše, Ines Rački

UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE

Razredna nastava


Sanja Arh, engleski jezik
Zvjezdana Ćuić
Anđelka Kanjer
Slađana Kauzlarić
Adrijana Kruljić
Ksenija Marincel
Daliborka Mihelčić Kanjer
Mladenka Tomac
Goranka Štimac
Nensi Zbašnik, zamjenjuje Helenu Mihelčić u PŠ Crni Lug

UČITELJI/CE PREDMETNE NASTAVE

Predmetna nastava


HRVATSKI JEZIK: Božica Pleše, Sarita Šimac, Marina Vidoš

LIKOVNA KULTURA: Neven Lakoš

GLAZBENA KULTURA: Sanja Petrušanec Pečar

ENGLESKI JEZIK: Melina Švraka, Tamara Vojnović

MATEMATIKA: Sanja Lukić, Barbara Randelj - zamjenjuje Barbaru Ban

PRIRODA I BIOLOGIJA: Jadranka Čop Bajraktaraj

KEMIJA: Bojana Kovačević

FIZIKA I TEHNIČKA KULTURA: Marija Imgrund

POVIJEST: Ivana Ćurić

GEOGRAFIJA: Nina Gecan, Ivan Kasunić

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Barbara Petranović

VJERONAUK – KATOLIČKI: Antonio Crnković, Darko Rončević, Maja Štimac

VJERONAUK – KRŠĆANSKE ADVENTISTIČKE CRKVE u Republici Hrvatskoj: Branko Bistović

INFORMATIKA: Ana Ban, Goranka Herljević

NJEMAČKI JEZIK: Alen Mihelčić

UČITELJICE U PRODUŽENOM BORAVKU

Produženi boravak


Nadia Beljan

Jolanda Gržinić Malnar