Kalendar rada škole

Školska godina 2019./2020.

Kalendar rada škole

Plan nadoknade dana provedenih u štrajku

prosinac, 2019. 23.12.2019. (ponedjeljak) 1 dan
siječanj, 2020.
7.1.2020. (utorak) 4 dana
8.1.2020. (srijeda)
9.1.2020. (četvrtak)
10.1.2020. (petak)
travanj, 2020. 16.4.2020. (četvrtak) 2 dana
17.4.2020. (petak)
lipanj, 2020. 13.6.2020. (subota - raspored ponedjeljka) 7 dana
18.6.2020. (četvrtak)
19.6.2020. (petak)
23.6.2020. (utorak)
24.6.2020. (srijeda)
25.6.2020. (četvrtak)
26.6.2020. (petak - raspored ponedjeljka)
UKUPNO 14 dana
Ukupno radnih dana
Radni dani bez dana provedenih u štrajku 161
Dani nadoknade 14