Međunarodni dječji festival Šibenik

Više od 50 godine (od 1958.) u Šibeniku se održava jedinstvena kulturna manifestacija. Temeljni kulturološki cilj Festivala je razvijanje svih umjetničkih oblika dječje kreativnosti. Festival potiče mnoge ideje u različitim oblicima dječjeg stvaralaštva: dramskom, lutkarskom, glazbeno-scenskom, filmskom, literarnom i likovnom. 

Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska i Grad Šibenik raspisali su zajednički likovni natječaj za polaznike osnovnih škola i predškolskih ustanova u RH.  Na likovni natječaj učiteljica Ksenija Marincel poslala je radove svojih učenika. Ovogodišnja tema natječaja za osnovne škole u Republici Hrvatskoj, (Ne)vidljivo, posvećena je tematici nevidljivih prijetnji (pandemija virusa COVID-19, potresi) koje su imale vrlo vidljive posljedice i koje su promijenile svakodnevicu građana. Učenici su svojim likovnim radovima prikazali na koji su način doživjeli (ne)vidljive prijetnje.

Za svoje su uratke pohvaljeni od organizatora, a riječ je o našim učenicima: Nika Ćuić, Leonarda Zima, Moreno Kvaternik, Lana Lisac, Vinka Petrović, Sara Lisac i Matej Stojčević. Čestitke učenicima i mentorici, učiteljici Kseniji!