Predmetna nastava – virtualne učionice

Poveznice na virtualne učionice školska godina 2020./2021.

Učenici koji pristupaju preko tableta ulaze preko aplikacije Teams, ne preko Google Chrome preglednika.

 

Prijavite se s AAI identitetom

(Carnetovi korisnički podaci oblika: ime.prezime@skole.hr i lozinka)

Plakat profesorice Sanje Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar

Pravila ponašanja u virtualnoj učionici

Učenje na daljinu zahtijeva motivirani rad, odgovornost i disciplinu. Ponašat ćete se primjereno i u virtualnom okruženju, što znači da vrijede slična pravila primjerenog ponašanja i ophođenja kao i u učionici. Za neprimjerene oblike ponašanja možete snositi posljedice.