Pristup virtualnoj učionici preko tableta

26 ožujka 2020

Učenici koji virtualnoj učionici pristupaju preko tableta ulaze pomoću aplikacije Teams koja je instalirana na tabletu, a ne preko Google Chrome preglednika.

Video upute kako pronaći aplikaciju Teams na tabletu: https://bit.ly/os-teams

U slučaju tehničkih problema javite se na email goranka.herljevic@skole.hr