Projekti

PROJEKTI RAZREDNE NASTAVE

Razredna nastava


ŠKOLA U ŠUMI, ŠUMA U ŠKOLI; ZAVIČAJ U SRCU – UZVISINE GORSKOG KOTARA, voditeljice: učiteljice razredne nastave

KRETANJEM DO ZDRAVLJA U PRIRODNOM OKRUŽJU I SPORTSKIM OBJEKTIMA, voditeljice: učiteljice razredne nastave

BELARJEVI DANI, voditeljice: Anđelka Kanjer, Adrijana Kruljić, Nensi Zbašnik

PROJEKTI PREDMETNE NASTAVE

Predmetna nastava


GORANSKE ŠUME, voditelji: učitelji predmetne nastave

TRAGOVIMA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, voditeljice: Ivana Ćurić, Jadranka Čop Bajraktaraj

VEČER GLAGOLJICE, voditeljice: Ivana Ćurić, Marina Vidoš, Sarita Šimac

SVJETSKI DAN TABLICE MNOŽENJA, voditeljice: Barbara Ban i Sanja Lukić

VEČER MATEMATIKE, voditeljice: Barbara Ban i Sanja Lukić

KLOKAN BEZ GRANICA, voditeljice: Barbara Ban i Sanja Lukić

SAMONIKLO BILJE U PREHRANI – ZNANOST I TRADICIJA, voditeljica: Jadranka Čop Bajraktaraj

GLOBE, voditeljica: Jadranka Čop Bajraktaraji

EDUKACIJA DJECE O OŽIVLJAVANJU U OSNOVNOJ ŠKOLI, voditeljica: Jadranka Čop Bajraktaraji

POSJET UČENIKA OSMIH RAZREDA VUKOVARU, voditeljice: razrednice osmih razreda

PROMIKRO, voditeljica: Goranka Herljević, upute za korištenje