Raspored informacija

Termini individualnih informacija za roditelje - RAZREDNA NASTAVA

Zvjezdana Ćuić 1.a utorak, 4. sat
Goranka Štimac 1.b petak, 2. sat
Daliborka Mihelčić Kanjer 2.a ponedjeljak, 3. sat
Mladenka Tomac 2.b ponedjeljak, 4. sat
Slađana Kauzlarić 3.a ponedjeljak, 2. sat
Ksenija Marincel 3.b utorak, 3. sat
Anđelka Kanjer 4.a utorak, 2. sat
Adrijana Kruljić 4.b ponedjeljak, 6. sat
Sanja Arh ENGLESKI JEZIK ponedjeljak, 5. sat

Termini individualnih informacija za roditelje - PREDMETNA NASTAVA

Sanja Petrušanec Pečar 5.a utorak, 2. sat
Sarita Šimac 5.b petak, 7:45 – 8:30
Barbara Ban 6.a petak, 2. sat
Sanja Arh 6.b ponedjeljak, 5. sat
Melina Švraka 7.a petak, 2. sat
Barbara Petranović 7.b petak, 3. sat
Marina Vidoš 8.a petak, 5. sat
Jadranka Čop Bajraktaraj 8.b petak, 4. sat

Termini individualnih informacija za roditelje - PREDMETNE INFORMACIJE

Ana Ban INFORMATIKA srijeda, 4. sat
Barbara Ban MATEMATIKA petak, 2. sat
Jadranka Čop Bajraktaraj PRIRODA I BIOLOGIJA petak, 4. sat
Ivana Ćurić POVIJEST četvrtak, 2. sat
Nina Gecan GEOGRAFIJA četvrtak, 3. sat
Goranka Herljević INFORMATIKA četvrtak, 5. sat
Marija Imgrund TEHNIČKA KULTURA četvrtak, 3. sat
Ivan Kasunić GEOGRAFIJA ponedjeljak, 4. sat
Bojana Kovačević KEMIJA srijeda, 3. sat
Neven Lakoš LIKOVNA KULTURA ponedjeljak, 6. sat
Sanja Lukić MATEMATIKA srijeda, 5. sat
Barbara Petranović TJELESNA KULTURA petak, 3. sat
Sanja Petrušanec Pečar GLAZBENA KULTURA utorak, 2. sat
Božica Pleše HRVATSKI JEZIK srijeda, 5. sat
Tamara Pleše ENGLESKI JEZIK ponedjeljak, 5. sat
Sarita Šimac HRVATSKI JEZIK petak, 7:45 – 8:30
Maja Štimac VJERONAUK - KATOLIČKI ponedjeljak, 5. sat
Melina Švraka ENGLESKI JEZIK petak, 2. sat
Marina Vidoš HRVATSKI JEZIK petak, 5. sat