Školski odbor i vijeća

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor


PREDSTAVNICE UČITELJSKOG VIJEĆA: Sanja Arh, Mladenka Tomac

PREDSTAVNIK RADNIČKOG VIJEĆA: Damir Fumić

PREDSTAVNICA VIJEĆA RODITELJA: Dunja Mačkić Vančina

PREDSTAVNICI OSNIVAČA: Petar Hrg, Goran Muvrin, Igor Pleše

Predsjednica Školskog odbora: Sanja Arh

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja


Marina Jakovac Glad
Ines Injić
Karmela Rački
Mladen Vukelić
Marijana Vulić Jusufi
Ana Crnković
Maja Manojlović
Ana Šprajcar
Dražen Crnković
Dea Vančina Volf
Jasna Štimac
Dunja Mačkić Vančina
Marinka Ružić
Stelia Šimac Trajkovski
Sanja Janeš
Andreja Ribić
Danilo Prstojević