Tableti – 2020./2021.

13 studenoga 2020

U prezentaciji Tableti nalaze se sve važne informacije o tabletima.

Molimo vas da pažljivo pročitate.

Osoba zadužene za administriranje tableta je učiteljica informatike Vedrana Jašarević.

U slučaju bilo kakvih neispravnosti, oštećenja, nejasnoća ili poteškoća u vezi korištenja tableta kontaktirajte administratore tableta putem e-maila vedrana.jasarevic@skole.hr