Učiteljice Jadranka Čop Bajraktaraj i Bojana Kovačević promovirane u zvanje učitelja savjetnika

Uoči Svjetskog dana učitelja, koji se obilježava 5. listopada, Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja su 4. listopada 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu organizirali svečanu promociju najboljih odgojno-obrazovnih radnika. Odluke o napredovanju u zvanju promoviranima su uručili ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja profesor Momir Karin. Među promoviranim djelatnicima su i dvije naše učiteljice na čemu smo iznimno ponosni te čestitamo učiteljicama Jadranki Čop Bajraktaraj i Bojani Kovačević.

Učiteljica Jadranka Čop Bajraktaraj u 23 godine radnog staža dva je puta imenovana za učitelja mentora, a sada je dobila priznanje kao učitelj savjetnik. Osim u delničkoj osnovnoj školi gdje predaje biologiju i prirodu, učiteljica radi i u Osnovnoj školi Ivanke Trohar u Fužinama kao učiteljica kemije. Uz redovitu nastavu, učiteljica vodi dodatnu nastavu iz biologije i kemije te GLOBE program. Redovito priprema učenike za školska, županijska, međužupanijska i državna natjecanja te sa svojim učenicima postiže zapažene rezultate. Aktivno sudjeluje u mnogobrojnim projektima usmjerenima na poboljšanje života Škole i zajednice – Trening životnih vještina, Samoniklo bilje u prehrani – znanost i tradicija, Dan i noć na PMF-u, Festival znanosti u Rijeci, Edukacija o oživljavanju… Učenike uključuje u razne istraživačke projekte afirmirajući problemski orijentiranu nastavu. Za učiteljicu se može reći da posjeduje veliki entuzijazam u težnji da učenicima približi prirodoslovlje i znanost zbog čega organizira brojne terenske nastave gdje djeca uče u neposrednoj stvarnosti. 2013. godine učiteljica je dobila priznanje Primorsko-goranske županije koje županija dodjeljuje svake godine najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

Učiteljica Bojana Kovačević također u 23 godine radnog staža je dva puta imenovana za učitelja mentora, s sada je dobila priznanje kao učitelj savjetnik. Osim u delničkoj osnovnoj školi, kao učiteljica kemije radi u Osnovnoj Školi Skrad te u Srednjoj školi Delnice u općoj i prirodoslovno matematičkoj gimnaziji te strukovnoj ekonomskoj školi. Učiteljica posjeduje profesionalnu odgovornost i veliki entuzijazam. Svojim metodičko-didaktičkim pristupom i kreativnošću učenike potiče na iskustveno učenje i istraživački pristup stjecanja znanja i vještina. Kod učenika razvija znatiželju te sposobnost zapažanja, opisivanja, logičkog zaključivanja te povezivanja teorijskog znanja s pojavama i procesima u prirodi. Kontinuirano se usavršava u struci, redovito prati stručnu literaturu i edukativne sadržaje. Osim redovite nastave vodi dodatnu nastavu iz kemije i voditeljica je izvannastavne aktivnosti Mladeži HCK-a. Kao mentor priprema učenike za natjecanja od školskog do državnog nivoa te sa učenicima postiže zapažene rezultate. Sudjelovala je u raznim prirodoslovnim, ekološkim, humanitarnim i volonterskim projektima, predavanjima, radionicama, stručnim ekskurzijama, terenskim nastavama i drugim aktivnostima vezanim uz rad u školi. U protekloj školskoj godini bila je u Srednjoj školi Delnice uključena u eksperimentalni program „Škola za život“.

Puno uspjeha u radu žele vam učenici i djelatnici OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice!

Ostavi komentar